Dach

1 2 3 4 5
1 Hausfriedensbruch 7+ Zieglmeier 2008
2 Devil in disguise 10/10+ Schmidtlein 2008
3 Mooshammer Traverse 7A  
4 Soiree 8+/9- Zieglmeier 2001
5 Papi nervt! 6+ Zieglmeier 

Rechter Bereich

1 Bierbauch 8- Eßer 2014
2 Baseclimb 7+/8- Eßer 2014
3 Krosse Krabe 4 Eßer 2014
4 Time for another revolution 4+ Griesbeck 2010
5 Kopfsache 8+ 2009
6 Cafe au Lait 6 Zieglmeier 2001
7 Concierge 7+/8- Zieglmeier 2001
8 Trockenmauer 8- Zieglmeier 2001